Parafia
Świętego Jana Ewangelisty
w Nowym KawkowieParafia Świętego Jana Ewangelisty w Nowym Kawkowie

W związku z trwającym stanem epidemii i zgodnie z wytycznymi organów państwowych:
UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
    • limit – maks. 75 proc. obłożenia.
Obowiązuje do 31 paździerika 2021.
03.10.2021